Polygrafický slovník

A

 • Arch tiskový Zkr. TA, arch papíru, ve formátu určeném k tisku na archovém stroji
 • Archový stroj Tiskový stroj, který slouží k potisku jednotlivých archů papíru.
 • Azurová (Cyan) Speciální odstín modré barvy, jedna z procesních barev čtyřbarvotisku, známých pod souhrnnou zkratkou CMYK.

B

 • Balicí stroj Stroj sloužící k zabalení hotových tiskovin do smrštitelné nebo celofánové folie, balení slouží k ochraně tiskovin při dopravě.
 • Barevná škála Pomůcka pro tiskaře, obsahuje soubor barevných polí v různých optických hustotách v základních barvách čtyřbarvotisku a jejich soutisku. Dle barevné škály tiskař upravuje barevnost při tisku.
 • Barevnost Vyjadřuje přesný počet barev z lícové a rubové strany (např. 4/4 zákl. CMYK/CMYK). Barevné obrázky se tisknou čtyřmi základními výtažkovými barvami:
  C - Cyan (azurová)
  M - Magenta (purpurová)
  Y - Yellow (žlutá)
  K - Black (černá)
  Ke klasickému čtyřbarvotisku lze přidat ještě další přímé barvy z řady PANTONE. To jsou ty odstíny barev, které nelze získat soutiskem základních přímých barev.
 • Barvotisk Obraz dosažený přesným soutiskem požitých barev.
 • Bezdřevý papír Papír vyrobený z buničiny s přípustným obsahem nejvíce 5 % zdřevnatělých vláken.
 • Blok Vnitřní část publikace, časopisu - soubor listů, složek ve finále spojených po jedné straně s obálkou do knihařské vazby.
 • Bod Základní jednotka typografické měrné soustavy Didotovy soustavy) 1 bod = 0,376 mm
 • Bodový systém Systémy pro měření velikosti písma. (1) Anglo-americký systém, v němž 1 bod měří 0, 351 457 mm (0,013837 palce). (2) Didotův systém, ve kterém 1 bod měří 0,376065 mm- 12 bodů je 1 Cicero.
 • Brožování Spojování potištěných složek nebo listů do svazku s měkkou papírovou obálkou, hřbet se sešívá nití, drátem nebo se lepí.

C

 • Celulóza Základní vláknitý materiál používaný pro výrobu papíru. Získává se zejména z dřevnaté vlákniny.
 • Cicero Jednotka typografické měrné soustavy, 1 cicero = 4,513 mm, též 12 bodů.
 • CMYK Zkratka z anglických slov Cyan, Magenta, Yellow a BlacK neboli Key, používaná při barvotisku. kombinací zmíněných barev lze skládat barvy spektra v rámci Barevného gamutu tiskových barev.
 • Cromalin Velmi kvalitní čtyřbarvový systém určený pro chemické nátisky mimo stroj, patent společnosti duPont. Jeho základem je separace barev a slouží k dobré indikaci konečné reprodukce barev.
 • CTF Zkr. Computer To Film, přenos tiskové předlohy z počítače na litografický film a z něj pak na tiskové desky pro ofsetové tiskárny.
 • CTP Zkr. Computer To Plate, technologie elektronické montáže a osvitu z počítače přímo na tiskové desky, tedy bez použití klasických filmů jako mezikroku v minulosti.

Č

 • Čtyřbarvotiskový stroj Tiskový stroj, který při jednom průchodu tiskne čtyřbarevně jednu stranu archu.

D

 • Data Jakákoli, zejména digitálně uložená informace.
 • Databáze Digitální systém uložení dat, v němž lze data snadno vyhledávat, aktualizovat a získávat.
 • Denzita Optická hustota barvy měřená denzitometrem. Udává, zjednodušeně řečeno, stupeň odolnosti vůči proniknutí/odražení světla. Čím je materiál tmavší, tím více světlo pohlcuje a tím vyšší je jeho denzita. S měřenéím denzity se setkáváme jak u transparentních, tak u odrazových předloh, důležitým parametrem je denzita také u skenerů, kde má zásadní vliv na kvalitu snímaného obrazu.
 • Denzitometr Optický přístroj, kterým se zjišťuje optická hustota na filmu nebo reflexní předloze a také barvy na vytištěných obrázcích.
 • Digitální tisk Tisk na papír nebo jiné materiály inkoustovými nebo tonerovými technologiemi bez použití desek. Digitální tisk se dá provozovat na archových i kotoučových digitálních strojích.
 • Dokončovací zpracování Závěrečné výrobní fáze v polygrafii zahrnující knihařské a další práce následující po tisku. Je to konečná úprava tiskovin.
 • Dotisk Dodatečný tisk nákladu z týchž (již použitých) podkladů.
 • Dřevitý papír Papír vyrobený ze směsi buničiny a dřevoviny s obsahem více než 50 % dřevoviny. DTP Zkr. Desktop Publishing, oddělení nebo studio, kde se přípravují tisková data z grafického layoutu, pro montáž a následný osvit na tiskové desky.

E

 • Expedice Odeslání, dopravení výrobků na místo určení v dohodnutém čase.

E

 • Expedice Odeslání, dopravení výrobků na místo určení v dohodnutém čase.

F

 • Flexotisk Technika tisku z výšky. Při tisku touto metodou se používají gumové nebo plastové desky a v rozpouštědlech rozpustné kapalné barvy. Flexotiskem se potiskují zejména obaly a také některé noviny.
 • Formát Rozměr papíru vyjadřovaný udáním šířky x výšky v milimetrech.

  A0 (841 x 1189) A1 (594 x 841) A2 (420 x 594)
  A3 (297 x 420) A4 (210 x 297) A5 (148 x 210)
  A6 (105 x 148)

  B0 (1000 x 1414) B1 (707 x 1000) B2 (500 x 707)
  B3 (353 x 500) B4 (250 x 353) B5 (176 x 250)
  B6 (125 x 176)

  C0 (917 x 1297) C1 (648 x 917) C2 (458 x 648)
  C3 (324 x 458) C4 (229 x 324) C5 (162 x 229)
  C6 (114 x 162)

  Formáty A4, A5, A6, B4, B5 a B6 jsou formáty knižní.

G

 • Grafik Pracovník vytvářející grafický layout, design tiskoviny.

H

 • Hedvábný papír Tenký bezdřevý papír bělený nebo nebělený, strojně hladký, s malou plošnou hmotností.
 • Hlava Horní část tiskoviny nebo tiskové formy.
 • Hlazený papír Papír s vysoce hladkým povrchem, dosaženým hlazením na kalandru.
 • Hlubotisk Tisk z hloubky, při němž se tisková barva přenáší na potiskovaný materiál z vyhloubených míst tiskové formy po odstranění barvy z netisknoucích míst stěračem.
 • Hrubý formát Rozměr archu papíru před polygrafickým zpracováním a oříznutím na čistý formát
 • Hřbet knižního bloku Část knižního bloku, v níž jsou složky nebo listy spojeny šitím nebo lepením.

CH

 • Chromovaný papír Bezdřevý bělený nebo středně jemný papír na jedno straně s nátěrem z bílých nebo barevných pigmentů.

I

 • Iprimatur Písemné schválení objednavatele k započetí tisku. Značí se zkratkou "k tisku" nebo "OK" nebo "impr", s datem + podpisem.
 • ISO Certifikace, záruka kvality.

J

 • Jednobarevný tisk Tisk jednou, nejčastěji černou barvou.

K

 • K (US) Key nebo BlacK Písmeno označuje černou barvu v systému CMYK (Písmeno B by se pletlo s modrou barvou – blue).
 • Kapitálek Ozdobná textilní lemovka vlepená do hlavy a paty hřbetu knihy, přesahující jeho okraj - zakrývá šití.
 • Knihařský arch KA Arch zpracovávaný v knihárně, tvořící jednu složku.
 • Knihtisk Přímý tisk z výšky, při němž se tisková barva přenáší na potiskovaný materiál tlakem přímo z povrchu nepoddajné tiskové formy. Tisková forma bývá složena z jednotlivých částí (litery, štočky, stereotypy.)
 • Korektura Vyznačování oprav. Domácí korektura je prováděná tiskárnou, autorská korektura je prováděná zákazníkem.
 • Kroužková vazba Mechanická vazba, v níž jsou listy opatřeny otvory a navléknuty do kroužkového mechanismu.
 • Křídový papír Bezdřevý bělený nebo středně jemný papír po obou stranách s nátěrem z bílých pigmentů, hlazený. Používá se pro tisk jemných síťových reprodukcí. Povrchová úprava může být matová, pololesklá nebo lesklá.

L

 • Lak Převážně přírodní nebo syntetická pryskyřice rozpuštěná ve vhodném rozpouštědle, která po uschnutí vytvoří na tiskovině čirý film. V polygrafii je ožné použít různé druhy laku, které se od sebe liší složením, způsobem zasychání a mírou lesku. Je to lak tiskový, disperzní a UV lak.
 • Lamino Zušlechtění povrchu po tisku k získání větší odolnosti proti vnějším vlivům.
 • Lentikulární technologie Řada plastových žebrovaných optických čoček, umístěná nad dvěma vytištěnými obrázky a vyvolávající dojem pohybu, nebo 3-D efektu. Říká se jim také stereo obrázky.
 • Lepenka Papír o hmotnosti obvykle nad 250g/m2. Vyrábí se spojením a slisováním za mokra několika prvotních vrstev vláken (skládačková, knihařská nebo vlnitá).
 • Leták Neperiodická, graficky nápaditě vytvořená tiskovina informativního, propagačního charakteru, menšího formátu, obvykle jeden list.
 • Lom Místo přeložení papíru nebo kartonu. Podle směru skládání dále dělíme lomy na křížový a souběžný. Ukázat typy lomu.

M

 • Maketa Model tiskoviny zhotovený tak, aby mohl být posouzen vzhled, váha, rozměr a konečná úprava výrobku.
  • reprodukční maketa - maketa složená ze stránek s obrázky vlepenými nebo zakreslenými do zrcadla sazby.
  • knihařská maketa - maketa knižního tvaru zhotovená v měřítku 1:1 ze složek nepotištěného papíru určeného pro tisk.
 • Makulatura Souhrnné pojmenování pro všechny vadné výtisky. Tiskové archy, které neodpovídají požadavkům a proto nesmějí být dodány odběrateli. Potištěný materiál ztracený v důsledku nedostatků při provozu stroje nebo ve fázi dokončování, takže ho nelze zahrnout do konečného expedovaného množství.

N

 • Náklad Smluvně sjednaný počet výtisků určité tiskoviny. Důležitá informace pro stanovení ceny, protože jistá část výrobních nákladů má fixní charakter (např. práce studia nebo příprava tiskové formy).
 • Nátisk Kalibrovaný tisk pro kontrolu nastavení barevnosti. Jde o vzor barevnosti přibližný, nikoliv závazný - jiný materiál, jiná technologie. Rozlišujeme digitální a chemický (pro tisk, kdy jsou jako podklad dodány filmy).

O

 • Oboustranný tisk Tiskový proces při kterém se potiskují obě strany materiálu. Při postupném oboustranném tisku se rozlišuje lícový tisk a rubový tisk
 • Ofset Nejrozšířenější a nejlevnější tisková technika - nepřímý tisk z plochy. Tisková barva se přenáší na potiskovaný materiál z povrchu tiskové formy nepřímo přes ofsetový potah.

P

 • Pantone Pantone lnc’s, patentovaný kontrolní standard pro barevnou reprodukci a barevné reprodukční materiály. Každá barva je vyjádřena procentuálním zastoupením svých složek, systém je určen pro využití v grafických disciplínách a polygrafii.
 • Papír Jemná vláknina převážně rostlinného původu. Zplstěná, slepená a usušená do tuhé vrstvy, zválcovaná nebo uhlazená. Papír dále rozdělujeme podle gramáže a dalšího způsobu úpravy (lesklý/matný, pouze kalandrovaný BO, nebo 1x, 2x až 3x natíraný z jedné nebo obou stran). Pro reprezentativnější tiskoviny se často používá křídový papír 2x-3x natíraný, nejčastěji v gramáži 135-200 g/m2. Variantou křídy pro rotační tisky je LWC (Lightweight coated paper) nebo MWC, které znáte z katalogů.
 • Parciální UV lak Parciální zušlechtění povrchu papíru po tisku, příp. laminaci, minimálně po zalakování tiskovým lakem, za účelem zvýraznění grafického prvku. Provádí se sítotiskem, je možno i celoplošně.
 • Pasovací značky - křížky Umisťujeme na tiskový arch pro kontrolu soutisku při tisku.
 • Perforace Souvislé linie velmi malých otvorů nebo štěrbin v papíru nebo kartonu. Mohou sloužit ke snadnému vyjmutí části formuláře nebo dokumentu, nebo mohou zjednodušovat skládání papírů nebo kartonů s vysokou plošnou hmotností.
 • Plochý ofset Ofsetový tisk, při němž se potiskují jednotlivé archy papíru.
 • Polygrafie Výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje předlohy psané, tištěné a jiné.
 • Prospekt Několikastránková, mnohdy vícebarevná tiskovina podávající podrobnější informace o firmě a jejích výrobcích nebo službách
 • Přebal Obal s klopnami chránící hotovou vazbu - pruh papíru většinou potištěný s povrchovou úpravou, např. laminováním.
 • Předsádka Dvoulist sloužící ke spojení knižního bloku s deskami a k ochraně prvního a posledního archu knihy, který je namáhán při otvírání knihy, doporučujeme spec. předsádkový materiál s delšími vlákny v papírovině.
 • Příloha Doplněk knihy nebo časopisu tištěný odlišně na jiném papíře než textová část, všitý do textové části či za ni, příp. vložený do kapsy nebo pod pásku na desce knihy, nebo volně zasunutý v časopise či v novinách.
 • Přímá barva Tisk speciální barvou, obvykle podle speciálního vzorníku, ve verzi pro natírané a nenatírané papíry. Takovou barvu tedy není nutné vytvářet podle procentuálního zastoupení odstínů z jednotlivých procesních barev.
 • Publikace Literární, vědecké a jiné dílo vydané tiskem, spojené do knihařské vazby.

R

 • Rastr Reprodukční síťka k rozdělení tiskové předlohy na jednotlivé tiskové body
 • Ražba Vtlačování reliéfu nebo kreseb razící formou například na hřbet nebo desku knihy. Vytvoření reliéfní kresby na povrchu kartonu nebo lepenky. Vtlačování reliéfu pomocí štočku za tepla.
 • Remitenda Neprodaná část tiskového nákladu novin, časopisů nebo publikací, která je vrácena vydavatelství.
 • Rotační tisk Tiskový proces, při němž se používá obepínací tisková forma, která je upnuta při tisku na válec, otisk pak probíhá mezi otáčejícími se válci.
 • Rozsah Počet stran prospektu, časopisu nebo knihy.

S

 • Samoprůpisný papír (NCR) Zkratka pochází z anglického názvu No Carbon Required Paper. Tento druh papíru je potažen mikroskopickou vrstvou speciální chemikálie, která umožňuje přenos psaného nebo strojopisného textu, popř. jakéhokoli jiného obrazce, z tohoto papíru na arch papíru umístěný pod ním. Barvicí chemikálie může být také zapouzdřena v mikroskopických kapsulích.
 • Savost papíru Schopnost papíru přijímat svou strukturou kapaliny.
 • Sazba Soubor procesů od zpracování rukopisu ke zhotovení tiskové formy.
 • Sešitová vazba Měkká vazba označovaná jako vazba V1. Blok se zde skládá z dvojlistů snesených do sebe, opatřených obálkou a sešitých ve hřbetě drátem. Drát je při šití odvíjen z cívky, dělen na krátké skobky a protlačen hřbetem bloku, konce skobky jsou pak ohnuty k sobě.
 • Signální výtisk Výtisk předávaný zákazníkovi ke schválení.
 • Sítotisk Tisková barva se při této technologii přenáší na potiskovaný materiál protlačením barvy skrze volná oka síta v tisknoucích místech. Touto technologií nelze potiskovat zcela jemné detaily.
 • Skládání Ruční nebo strojové přehýbání potištěných archů jedním nebo více lomy.
 • Sleporažba Proces, při kterém se pomocí štočku bez barvy zvyšuje nebo snižuje obrázek vytla
 • Skládání Ruční nebo strojové přehýbání potištěných archů jedním nebo více lomy.
 • Sleporažba Proces, při kterém se pomocí štočku bez barvy zvyšuje nebo snižuje obrázek vytlačováním materiálu kartonu nebo papíru pomocí matrice a patrice.
 • Složka Arch papíru složený jedním nebo několika lomy na předepsaný hrubý formát. Několik spojených složek tvoří knižní blok; plánovací měrnou jednotkou v polygrafii je arch složený třemi lomy (16 stránek).
 • Snášení Ruční nebo strojové řazení potištěných listů nebo složek ve správném pořadí, aby utvořily komplet. Způsob snášení je odlišný pro měkkou šitou vazbu V1, kdy se složky vkládají do sebe, a ostatními vazbami, při nichž jsou listy nebo složky řazeny za sebe.
 • Souběžný lom Dlouhý lom, který má stejný směr, jako lom předcházející.
 • Soutisk Přesné krytí otisků pasovacích křížků z několika tiskových jednotek. Přesnost soutisku se vyjadřuje velikostí odchylky jednotlivých otisků proti sobě.

Š

 • Škála Barevný pruh ze čtverečků jednotlivých barev CMYK.

T

 • Tisk Opakovaná reprodukce textu a obrazu, při které se tisková barva nebo jiná barvicí látka přenáší na potiskovaný materiál prostřednictvím tiskové formy nebo jiného nosiče tiskového obrazu.
 • Tisk na spadávku Tisk ploch nebo obrázků, které na jedné nebo více stranách přesahují čistý (ořezávaný formát), popřípadě zasahují na vnitřní strany ke hřbetu.
 • Typometrický systém
  Didotův systém
  1 bod = 0,3759 mm
  12 bodů = 1 cicero
  1 cicero = 4,513 mm

V

 • Váha papíru
  Jak spočítat váhu papíru:

     šířka v cm x výška v cm x gramáž
  _____________________________ = váha v gramech

                    10000

 • Vakát Prázdná stránka knihy, která je záměrně nepotištěná.
 • Vazba Určitý počet listů spojených v jeden celek.
  Vazba V1 - sešitová vazba šitá drátem ve hřbetu, ořez po třech stranách (trojřez).
  Vazba V1 s očky - sešitová vazba šitá drátem ve hřbetu, ořez po třech stranách. (trojřez), očka pro zavěšení do šanonu.
  Vazba V2 - lepená vazba, odfrézovaný hřbet, zavěšená měkká obálka, ořez po třech stranách (trojřez).
  Vazba V4 - složky sešité a zalepené v měkké obálce.
  Vazba V8a - složky sešité v tuhé obálce, potah papírový, případně přebal.
  Vazba V8 - složky sešité v tuhé obálce, potah plátno, případně přebal.
 • Vodoznak Filigrán, průsvitka, pův. ochranná výrobní značka papírny. Znaménko prosvítající v papírové hmotě.
 • Vrtání Například pro umístění, archivaci tiskovin v šanonu. Vrtají se 1 až 4 otvory o průměru 3-8 mm. Vyřazení na arch - montáž Umístění stran na tiskový arch.
 • Výsek Produkt nebo polotovar vzniklý oddělením z tiskového archu papíru, kartonu, lepenky nebo potahového materiálu.

Z

 • Zalamování Umísťování sazby podle typografických pravidel a layoutu do stran.
 • Záložková stužka, lacetka Tenká barevná stužka (stužky) jedním koncem zalepená ke knižnímu bloku, sloužící k zakládání určitého místa v knize.