Ofsetový tisk

Ofset

Ofset je moderní tisková technika pro širokou škálu výrobků. Jeho výhoda spočívá v možnosti tisku plných ploch i rastrů ve čtyřech barvách již při jednom průchodu strojem.

Image 0 -

Tiskový stroj RYOBI 754D
Image 1 -

Čtyřbarevný tiskový stroj RYOBI 754D
Image 2 -

Řidicí pult ofsetového stroje

Ofsetový tisk používáme pro velmi kvalitní tisky na různá papírová média. Typickým příkladem pro ofsetový tisk je tisk merkantilních tiskovin.


Roku 2008 jsme instalovali nový čtyřbarvový tiskový stroj RYOBI 754D s pátou věží umožňující disperzní lakování. Maximální tiskový formát je 700x500.

Zajišťujeme tisk vizitek, tisk kartiček, tisk karet, tisk visaček, tisk samolepek, tisk letáků, tisk prospektů, tisk plakátů, tisk formulářů, tisk ceníků, tisk hlavičkových papírů, tisk katalogových listů, tisk bookletů, tisk pozvánek, tisk blahopřání, tisk pohlednic, tisk wobblerů, tisk prezentačních desek, tisk stojánků, tisk paspart, tisk voucherů, tisk obalů, tisk tašek, tisk brožur, tisk katalogů, tisk bloků, tisk samopropisovacích materiálů, tisk programů, tisk jídelních lístků, tisk výročních zpráv, tisk manuálů, tisk stolních kalendářů, tisk visacích kalendářů, tisk kalendáříků, tisk krabiček a krabic, tisk časopisů, tisk novin, tisk šanonů, tisk publikací, tisk knih, tisk učebnic.